You are here

June 2019 Chess Puzzle Answer Key

1. Puzzle 1 - Cid VS Klipper
 
 
White: Nadia Cid
Black: Rebecca Klipper
 
Black To Move
 
32...., Rxg2; 33. Kh1, Rh2+; 34. Kg1
 
 
------------------------------------------
 
2. Puzzle 2 - Mueller vs Schneider
 
 
White: Karsten Mueller
Black: Attila Schneider
 
White To Move
 
A: 27. Rxf7, Rxg5; 28. Nxg5
 
----------------------
 
3. Puzzle 3 - Kramnik VS Kasparov
 
 
White: Vladimir Kramnik
Black: Garry Kasparov
 
White To Move
 
A: 26. Qxb4+, Qxb4; 27. Nc6+, Kf8; 28. Rd8+, Ne8; 29. Nxb4
 
-------------------------------------------------------------------
 
4. Puzzle 4 -  Leko vs Maghami
 
 
White: Peter Leko
Black: Eshan Maghami
 
White To Move
 
20. Rxb4, Bxe4; 21. Nxe4, Bxb4; 22. fxg7
(if 20. Rxb4, Bxb4; 21. fxg7, Rg8; 22. Nf6+)
 
--------------------------------------------------------------------
 
5. Puzzle 5 - Sasikiran VS Kasimdzhanov 
 
 
White: Krishnan Sasikiran
Black: Rustam Kasimdzhanov
 
Black To Move
 
31. …, Bg5; 32. Qd2, Qe7; 33. Rfe1, Qf6; 34. Rc8, Ne2+